Chương trình Ưu Đãi Khách Hàng Vip

Từ ngày 13/10/2018, Dirty Island thông báo chương trình  tích điểm Khách hàng Vip của Dirty Island thay đổi như sau:

  • Vip 1 giảm 5% hoá đơn khi tích lũy đủ 10.000.000đ -> 19.999.999đ.
  • Vip 2 giảm 10% hóa đơn khi tích lũy đủ 20.000.000đ trở lên.

*Lưu ý : Chương trình ưu đãi khách Vip chỉ áp dụng với sản phẩm nguyên giá, không cộng dồn với các chương trình giảm giá sản phẩm khác.

 Cảm ơn khách hàng đã luôn ủng hộ Dirty Island !